divendres, 21 de febrer de 2020

ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ

ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ

1.- L'Església
2.- L'interior3.- Escultura de Sant Vicenç
3.- Mossens

1.- L'Església

 El nostre poble deu el seu nom a una petita església que es trobava a l'actual carrer Vilomara, entre la masia Gimferrer i la desapareguda casa senyorial de Cal Castaño (propietat dels barons de Castellet) més o menys on ara hi ha la plaça del cavallet, aproximadament on després va haver el bar bodega d'en Carles Nogueras.
Malauradament és una altra de les peces històriques desaregudes al poble.
  Poca informació podem trobar sobre l'església.
  Es tractava d'una església romànica d'una sola nau, amb campanar d'espadanya ( o de cadireta) i consagrada a Sant Vicenç.
  Se suposa que es va construir entre els anys 1000 i 1100. El primer document escrit que fa referència a l'església de Sant Vicenç data del 1315.

  Ens dóna fe dels primers mil anys d'història documentada al municipi, una butlla papal, en papir, que data del mes de maig de l'any 1001, on el papa Silvestre II ratifica la concessió de béns i possessions del castell i del terme de Castell al Bisbe Sal·la de la Seu d'Urgell. 
  L'església, igual que tot el terme, va ser propietat de la diòcesi d'Urgell fins el segleXII.
  L'any 1179, Arnau de Préixens va vendre el Castell i el terme a Alfons I, "el cast", passant llavors a formar part del domini feudal d'una família de castlans de Vacarisses que, des d'aquell moment, van rebre el nom de "Castellet".

A la revista Castellet, número 34, publicada el mes de març de 1949 es fa un petit recull històric d'aquesta petita església.


  Aquest és l'aspecte que, se suposa, hauria de tenir, segons un dibuix que en Quirí Morera va fer l'any 1932:


El cementiri era al costat de l'església. En fer-se la piscina de la masia Gimferrer es van trobar restes humanes. Hom va suposar que eren les restes del cementiri medieval, però sembla més probable que es tractés dels difunts que es van enterrar en aquesta zona durant l'època de la pesta del segle XV. A més, les despulles del cell cementiri, segons la informació que ens donen les actes de plens municipals, varen ésser traslladades en construir-se el nou cementiri.

  En una acta de l'Ajuntament, amb data de l'1 de març de 1872, es recull la sol·licitud del mossèn per tal que s'ampliés l'antiga església romànica havia quedat insuficient per al creixent nombre de feligresos del poble. Començaven a funcionar les indústries i ja teníem el tren, així que el cens del poble havia augmentat considerablement.
  En aquell ple s'acorda aprovar les sol·licituds del mossèn d'ampliar l'església i de traslladar el cementiri. 

  Transcripció de l'Acta:
    "En el pueblo de Sant Vicente de Castellet a primero de Marzo de mil ochocientos setenta y dos. Reunido el Ayuntamiento del mismo con los individuos que componen la asamblea de asociados y demás vecinos que han concurrido anotados al margen (a l'acta apareixen els noms de tots els assistents, al marge) bajo la Presidencia del Señor Alcalde D. Domingo Bach y asistencia del Rdo. D. Ramon ..... , se hizo presente que promovida la reunión de fondos por medio de una inscripción voluntaria con el objecto de ensanchar la Iglesia de este pueblo y trasladar el cementerio contiguo a la misma a otro parage más aproposito, era preciso contar con la parte del terreno propio del común de este pueblo que comprende el parage que se designa como la plaza, si bien solo lo es en el nombre por no haber más que la forma y con espacio que con ventaja pueda serbir para la construcción de la Iglesia del todo indispensable para la concurrencia de los fieles pues que con el aumento de la poblacion no reune la que existe las condiciones de capacidad combeniente. Enterados los concurrentes y puesta la propuesta del Rdo. Parroco a deliberación se acuerda por unanimidad ceder para la construcción de la nueva Iglesia la parte del terreno necesaria del que comprende el denominado de la plaza puesto que no errogando ninguna clase de perjuicios llena el laudable y atendible obgeto, á que debe ser destinado, por lo cual y en caso de que haya de formar espedientes para cometerlo á la aprobación Superior, se acuerda llevarlo á efecto así como la translación del cementerio por considerarse esta y el ensanche de la Iglesia de utilidad publica o sea beneficiosa al comun del pueblo. Y dandose por terminada.... "

  La plaça referida en l'anterior transcripció és la plaça Sant Vicenç, al costat d'on es trobava l'antiga església del poble.   El projecte queda estancat durant uns anys. Llavors l'Ajuntament decideix comprar una antiga gran casa, propietat de Valentí Pladellorens per a instal·lar-hi de manera provisional el temple i unes escoles.
  Al 1875, tement que el propietari no volgués vendre la casa i la manca de recursos econòmics, s'opta per a enviar al Ministerio de Gracia y Justicia de Madrid un expedient (amb la intervenció del bisbe de Vic). Des del ministeri es respon que, de moment, els és impossible donar un ajut econòmic (no se sap si després es va concedir, ni en cas de ser així, la quantitat).
  El projecte, però, es va començar a engegar gràcies a l'aportació d'industrials i rics terratinents del poble. El 18 de maig de 1878 es constitueix un comissionat per tal de gestionar amb l'arquitecte els plànols de la construcció.
  L'arquitecte és en Josep Torras i Argullol.
Es tracta d'un església d'estil neogòtic de planta basilical, amb una nau central i capelles laterals comunicades entre si, i absis orientat a tramuntana. 
  El 16 de novembre de 1879 es col·loca la primera pedra. El 21 de gener de 1881, festa de Sant Vicenç s'inaugura i es beneeix el temple, tot i que encara faltava molt per a acabar l'obra.
  Al setembre de 1896 ja estava llesta la campana per al campanar. Pesava 500 quilos.
  El 14 de juliol de 1927 mossèn Joan Orriols escriu una carta al bisbe de Vic on explica la impossibilitat d'acabar les obres per manca de recursos econòmics.
  El 25 de juliol del mateix any, Josep Pons, arquitecte municipal, detalla una llista de totes les obres que quedaven per a fer. Un llistat que, en alguns aspectes, no es va poder acomplir.1929
Estampa
Cedida Valentí Carrerra.


Església abans de la seva reconstrucció de l'any 1934
Arxiu Miquel Vila.

  El 6 d'octubre de 1934 a causa de la revolta, es va calar foc a l'església.


1934 Hemeroteca La Vanguardia

  Podeu trobar més informació al llibre "La veritat sobre el 6 d'octubre", de Joan Costa i Deu i de Modest Sabaté.


.

  Entre 1934 i 1935 s'emprenen les obres de reconstrucció, canviant alguns aspectes del projecte original, seguint les pautes del projecte l'arquitecte Josep Maria Pericas.
1935 Hemeroteca La Vanguardia

  Trobareu la informació més detallada:
Jordi Suades : www.raco.cat/index.php/Dovella/article/download/20193/293042

I també a la pàgina Conèixer Catalunya :  http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2013/02/esglesia-parroquial-de-sant-vicenc-de.html

1949, agost
Article de Joan Subirana.
Revista Castellet, número 44.

El rellotge del campanar de l'església i la seva història.
  "... Els Ajuntaments i poble de Sant Vicenç de Castellet de començament del segle XX ja havien parlat d'instal·lar un rellotge al campanar de l'església parroquial, però atès que l'erari municipal era tan exigu, allò no deixava d'ésser una mera il·lusió dels santvicentins.
  No fou fins l'any 1920, que l'exímia dama Maria Gimferrer i Viladés (q.e.p.d.), vídua i sense fills, feu testament dels seu béns i, en haver-hi intervingut el senyor Canal, (q.e.p.d.), secretari de l'Ajuntament, va convéncer l'esmentada senyora, per tal que llegués una quantitat destinada a l'adquisició i col·locació d'un rellotge al campanar del nostre poble.
  I va ser aquell mateix any, i en vida de la senyora Maria Gimferrer que, joiosament, fou estrenat dit rellotge, conjuntament amb la seva campana que, en bona hora, generacions de santvicentins hem contemplat i agradosament hem sentit les seves tocades.
  El rellotge es troba situat a la paret de ponent del campanar.
  .... Des de l'any 1920, fins l'any 1950 (any de la seva mort) El rellotger local, senyor Vicenç Moninó (q.e.p.d.), tingué cura del rellotge.
  ... Sobre la identitat del rellotge, segons un registre exposat prop de la maquinària, consta el següent: FÁBRICA DE RELOJERÍA MONUMENTAL DE PABLO ODOBEY (hijo), L. TERRAILLÓN I J. PERTIT JEAN (sucesores)  -  MOREZ DEL JURA (Francia).
  L'esfera és de cristall i amida 1,05 m. de diàmetre. Els números són romans, de color negre; la minutera amida 0,45 m. i la fletxa que assenyala les hores, 0,40 m. La maquinària resta tancada, i unes pesants pedres el posen en moviment, que baixen subjectades per un cable en el buit de l'escala. A la nit resta il·luminat mitjançant dues bombetes col·locades darrera l'esfera.
  Cal esmentar que una vegada va espatllar-se una de les peces que connecten amb el martell que toca una de les campanes, la qual cosa donà lloc a què contínuament toqués, produïnt el general esverament en tot el veïnat.
  L'any 1936, començant la guerra civil, van arrencar-se les campanes del campanar, i fou l'any 1938, en plena guerra, que el batlle, senyor Llorens Griñó (q.e.p.d.) féu restituir la campana del rellotge amb una de les dues campanes de Vallhonesta, que també foren sostretes els primers anys de la guerra.
  I sobre el rellotge hi ha una anècdota molt curiosa. L'any 1939, amb la ocupació franquista a Sant Vicenç de Castellet, el cap de les forces ordenà "fuese puesta la hora de Dios y no la del Demonio", atès que en la zona nacional anaven amb l'hora solar i, a la zona republicana, una hora més avançada..."

                                                                                                         Miquel Vila i Villamayor.

Revista Castellet, número 41.

1952, maig.
Revista Castellet, número 89.

L'any 1955, amb mossèn Josep Rovira a la parròquia, comencen les obres de restauració i modernització de l'Església.1954 març i maig
Revista Castellet, números 110 i 112.
20 de març de 1955
Imatge de Joan Subirana.
Cedida Teresa Lladó.

1958 
Arxiu MIquel Vila.
 1958
Arxiu Miquel Vila.


 1958
Arxiu Miquel Vila.1962
Arxiu Miquel Vila.

Anys seixanta.
Família Cuyàs.
1972
 Casament de Milagros Bielsa Sanjosé i en Francisco.
El timpà de la porta encara està sense decorar.
Cedida Martí Linares.


1996
Vista aèria.
Cedida David Bricollé.


 Octubre 2006
Abans de fer les reformes al campanar.
Cedida David Sanz.

Després de fer les reformes al campanar.
Cedida Nati Luna.


 2013
Cedida Nati Luna.

 2013
Cedida Nati Luna.


2.- L'interior


Cedida Rosa Ruisánchez.


1908 Altar major. 
Arxiu Miquel Vila.

1920 Altar major. 
Arxiu Miquel Vila.1963 agost.
Aquesta imatge del casament de Josep Riera i Emília Marazuela
ens permet conèixer l'interior de l'església en aquells anys.
Cedida Joan Carmona.

1967
Missa Homenatge a la vellesa.
Cedides Rosa Serra.

3.- Escultura de Sant VicençFelip Carmona, escultor.
Cedida Joan Carmona.


Cedides Teresa Grau.

Actualment l'escultura es troba al pati que hi ha al costat de l'Església.Cedida Núria Puértolas 3.- MossensCap comentari:

Publica un comentari